Jak zainstalować Dig-a

Dig to dobra alternatywa dla poleceni host.Pozwala sprawdzać rekordy w domenie  Standardowo nie jest zainstalowany, lecz w prosty sposób można to zmienić W celu instalacji należy użyć polecenia

sudo apt-get install dnsutils

Przykład dla: dig any google.com

przykład dig any

Za pomocą polecenia dig możesz sprawdzić rekordy:NS, A, AAAA, MX, CAA i TXT używając dig any jak w przykładzie lub wyświetlić wartość konkretnego rekordu.

dig a google.com 
dig txt google.com
dig mx google.com
dig ns google.com
dig caa google.com

Rekord można również sprawdzić na konkretnym serwerze DNS. W przykładzie adres IP serwera Google, adres może być w formie domenowej @ns1.google.com

dig a google.com @8.8.8.8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.